Svenskar reser till Mellanöstern

Svenska kyrkan utbildar nu frivilliga som ska resa till de palestinska områdena som så kallade medvandrare.
Svenskarna ska fungera som observatörer och stöd för enskilda palestinier, och följa med dem i deras vardagliga sysslor. De ska avlösa en grupp danskar som utför uppdraget fram till sommaren. Projektet drivs inom ramen för kyrkornas världsråd. TCO och Palestinagrupperna driver också ett observatörsprojekt i området. De två svenskar som bor i palestinska flyktingläger tillhör en organisation som inte har någon representation i Sverige