Våldet mot kvinnor gemensam nämnare på 8 mars

3:33 min

I dag, den 8 mars, har Internationella kvinnodagen uppmärksammats på många håll i Sverige - och runt om i världen. Kraven på jämställdhet ser mycket olika ut - men det finns en gemensam nämnare, mäns våld mot kvinnor. Det säger Lena Ag som är generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna.

– Det som är oroande och det som oroar mig också här i Sverige, det är att vi ser tydligt att antifeminism och kvinnohat går liksom samman med något slags extremnationalism och rasism. Och det är väldigt oroande. Vi har ju 20 års erfarenhet av att jobba i olika konfliktområden, säger lena Ag.

Kvinna till kvinna samarbetar och stödjer ett hundratal kvinnoorganisationer i olika konfliktområden i världen. I dag höll man ett seminarium om fred och feminism. På min fråga om var i världen som det är svårast att vara kvinna i dag, svarar Lena Ag Mellanöstern, särskilt när det gäller kvinnors röst och plats i samhället.

– För våra partners kan det till exempel handla om att en kvinnlig parlamentariker måste fråga sin man om hon får ett pass, säger hon.

Kvinnodagen uppmärksammades också av flera andra organisationer, exempelvis RFSU, som ordnade barnvagnsmarscher mot mödradödlighet på ett 30-tal platser. I Västerås berättade Tina Wilhelmsson, som är RFSU-ordförande där, om demonstranternas kravlista.

– Vi har skrivit ihop tre krav som vi kommer att lämna över till Gunilla Karlsson, biståndsministern, i Stockholm i dag. Det första kravet är att regeringen avsätter minst 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det andra är att Sverige sätter press på EU att höja biståndet till kvinnors sexuella hälsa och rätt till abort. Och det sista kravet som vi har är att tonårsflickors särskilda behov av preventivmedel och sexualundervisning ska prioriteras, säger Tina Wilhelmsson.