Kommuner går samman i upprop

Kräver vetorätt mot prospektering

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri idag kräver flera kommunstyrelseordföranden i bland annat Skaraborg, kommunal vetorätt för all prospektering som syftar till mineral- eller gasutvinning ur alunskiffer.

Totalt är det tio kommunstyrelseordförande runt om i landet som tillsammans med storjordbrukaren Carl Piper, riktar sitt krav till regeringen.   

Artikelns författare menar att om skiffern krossas kommer tungmetaller och radioaktiva ämnen att frigöras och därmed utgöra ett allvarligt hot mot närmiljön. 

I Skaraborg finns mycket alunskiffer. Uran ett av de ämnen som prospekteringsbolaget Continental Precious Minerals intresserar sig för här.

Kommunalråden i Skövde, Tidaholm och Falköping har skrivit under artikeln, medan kommunalrådet i Skaraborgs fjärde berörda kommun, Skarapolitikern Charlotte Nordström, valt att inte skriva under.