Skåne

Kommuner vill kunna stoppa alunbrytning

1:26 min

Kommuner bör få rätt att stoppa prospektering som görs för att utvinna mineral eller gas ur alunskiffer. Det kräver två skånska kommunalråd tillsammans med åtta andra i en debattartikel i Dagens Industri i dag.

I artikeln kräver kommunalråden i Hörby och Tomelilla tillsammans med åtta andra kommunalråd i landet att kommuner bör få rätt att stoppa prospektering som görs för att utvinna mineral eller gas ur alunskiffer.

Tillsammans med jordbrukaren Carl Piper som är initiativtagare till upproret uttrycker de sin djupa oro inför framtiden, om alunskiffer i berggrunden exploateras.

Stora områden med alunskiffrar finns i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Jämtland, sydligaste Lappland och på Öland. Just i dessa områden finns också Sveriges bördigaste odlingslandskap, vilket beror på att alunskiffern normalt förekommer tillsammans med kalksten.

Carl Piper anser att regeringen behöver inse den stora skillnaden mellan exploatering av alunskiffer och konventionell gruvdrift i urberg och anpassa lagstiftningen därefter. Han säger också att riskerna är betydande med denna metoden och kan ha allvarliga effekter på miljön.

– Det finns ju farhågor vad som händer med grundvattnet, och det finns också en del metaller och gifter i alunskiffer som när man borrar i den kan börja läcka. Den risken tycker jag inte att man ska utsätta sig för, säger Carl Piper.

Undertecknarna kommer inom kort att bjuda in landets övriga drygt 30 kommuner med omfattande alunskiffrar i sin berggrund att delta i ett kommunupprop med krav på ny lagstiftning.