Prospektering

Jämtlandskommuner kräver kommunal vetorätt mot prospektering i alunskiffer

Tio kommunalråd, var av fyra från Jämtland, går nu ut och kräver en kommunal vetorätt mot prospektering i alunskiffer, för bland annat framtagning av uran. De uppmanar till ett kommunupprop med krav på ändrad lagstiftning.

I en debattartikel i Dagens Industri varnar undertecknarna för vad som händer om alunskiffern i berggrunden exploateras.

– Den rådande euforin kring svensk gruvnäring är ett allvarligt miljöhot. Regeringen behöver inse den stora skillnaden mellan exploatering av alunskiffer och gruvdrift i urberg och anpassa lagstiftningen därefter, säger jordbrukaren Carl Piper i Skåne som är initiativtagare till kommunuppropet.

Tillsammans kommer han och de tio kommunerna att bjuda in drygt 30 övriga kommuner i landet att delta i ett kommunupprop med krav på ny lagstiftning.

Från länet är det AnnSofie Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, Östersund, Leif Nord (M), kommunstyrelsens ordförande Åre, Karin Paulsson (S), kommunstyrelsens ordförande Berg och Maria Söderberg (C), kommunstyrelsens ordförande Krokom som har skrivit under debattartikeln.