Bakteriestopp på bygge

KRISTIANSTAD. Misstankar om att det kan finnas kvar farliga bakterier i ventilationen har stoppat ombyggnadsarbetena på gamla sjukhusområdet i Kristianstad.
Byggföretaget Skanska har byggentreprenaden vid ombyggnaden av två hus på sjukhusområdet och det är byggnadarbetena på två plan som har stoppats. Anledningen är misstankar om att det kan finnas kvar farliga bakterier i ventilationen, sen huset användes som sjukhus. Det var under arbetet med asbestsanering, som man fattade misstankar om bakterierna, och delar av ventilationsdammet har nu skickats iväg för analays. I morgon väntas provsvaren, och tills vidare är de två planen stängda.