Renskötseln i kris när rovdjur breder ut sig

2:21 min

Renskötseln drabbas allt hårdare av de växande svenska rovdjursstammarna och vissa samebyar går nu på knäna. De stora rovdjuren har totalt sett blivit dubbelt så många de senaste 20 åren - samtidigt som ersättningen för rovdjursdödade renar inte utvecklats i samma takt - menar näringen.

Renskötaren Rune Stokke i Udtja sameby i Jokkmokk berättar så här om en yngre kollega som nyligen gav upp yrket

– Han slaktade ut sina renar nu i vinter och ska söka sig annat jobb. Ska det fortsätta med det här rovdjurstrycket då finns det ju inte någon framtid för en del.

Lo under vintern och framförallt björn på våren är de stora problemen i Runes renskötselområde.

För att täcka förlusterna av björndräpta renar förra året fick Runes renskötargrupp 12 000 kronor i statlig ersättning. En bråkdel av den faktiska förlusten på mellan 750 000 kronor och en miljon, enligt Rune.

– Det måste ju skrika i varje hjärncell på varje beslutsfattare att det här måste vi göra en blixtinsatts mot, säger han.

Enligt svenska samernas riksförbund SSR är situationen i Uttdja sameby inte unik. Fler av landet 51 samebyar har det tufft, säger ordförande Jörgen Jonsson.

– Det finns ju samebyar som till och med ingått i kollapsfas och det innebär att man inte kan göra ett slaktuttag överhuvudtaget.

Enligt organisationen måste rovdjurstrycket minskas samtidigt som ersättningen höjs.

Tillsammans finns i dag fler än 5000 björnar, lodjur, järvar och vargar i Sverige, varav majoriten finns i renskötselområdet.

Det är dubbelt så många jämfört med när kompensationssystemet för rovdjursskador på ren togs fram i mitten på 1990-talet.

Den totala ersättningen har visserligen ökat eftersom en del av den baseras på hur några av rovdjursstammarna växt men ersättningarna har inte följt den allmänna prisutvecklingen i samhället.

Vad gäller björnskador räknas kompensationen ut efter storleken på betesmarkerna och inte antalet björnar.

Miljöminister Lena Ek säger att det totala rovdjurstrycket och ersättningen för renskötseln kommer tas med i den rovdjursroposition som regeringen planerar lägga fram i riksdagen i höst.

– Jag tycker att det är berättigat att diskutera ersättningsfrågan i det här fallet. När Sverige och Sveriges riksdag bestämmer sig för att vi ska ha en gynnsam bevarande status för våra fyra rovdjur så får man också vara beredd att ta kostnaderna för det, säger Lena Ek.