Halland

Prostatacancer slår nytt rekord

4:59 min

Rekordmånga hallänningar fick diagnosen prostatacancer förrförra året, och diagnosen var betydligt vanligare här än i Sverige som helhet. Men anledningen tycks inte vara cancern i sig, utan att fler fall upptäcks i Hallands län.


Håkan Carlsson från Kinnared, som nyligen opererats för prostatacancer, tycker det är bra att en hög andel av de faktiska fallen verkar upptäckas i Halland.

– Ska man ha en chans att klara sig, så ju tidigare man får genomgå den här operationen, desto bättre och snabbare blir rehabiliteringen, det är jag helt övertygad om, säger han.


Han tillägger att doktorn måste ha lyckats väl med operationen i hans fall, eftersom han har fått så lite biverkningar.

– Jag är i princip återhämtad. Okej, jag får gå lite oftare på toaletten eftersom jag inte kan fylla blåsan lika mycket nu. Men det har ju bara gått tre månader, så jag har full förhoppning att jag ska bli helt återställd, säger Håkan Karlsson.


Över 400 män i Hallands län fick diagnosen prostatacancer under 2011, enligt Socialstyrelsens cancerregister, och det var det högsta antalet någonsin under ett år.


Även jämfört med resten av Sverige var det mycket. Bara i Östergötland hade man fler diagnoser i förhållande till folkmängden.


Men Mikael Wulker-Sylmé, som är verksamhetschef på urologikliniken på Hallands sjukhus, han tror ändå inte att hallänningarna har mer prostatacancer än i övriga Sverige.

– Jag tror inte att vi har fler prostatacancer än nationen i övrigt, däremot så har vi en hög medvetenhet hos befolkningen att gå och kolla om man har prostatacancer. Och vi har en god tillgänglighet, vi har gott om urologer för dagen, konstaterar han.


Vad känner du då inför den här siffran, att det är så många som får diagnos i Halland?

– Ja, man kan ju inte vara glad över att det är många som drabbas av cancer. Däremot så är jag glad över att vi har en hög tillgänglighet.


Halland är till och med bäst i Sverige när det gäller ett visst tillänglighetsmått, som redovisas i det nationella prostatacancerregistret, förklarar Mikael Wulker-Sylmé.

– Man har snabbast tid från det att man söker sin vårdcentral och undrar om man har prostatacancer till att man träffar en specialist. Den tiden är kortast i Sverige i Halland och det blir jag glad över, säger han.

David Spånberger
david.spanberger@sverigesradio.se