Protester mot sopförbränning

Det behövs ingen sopförbränningsanläggning i Kalmar. Det menar miljöorganisationen Greenpeace som är i Kalmar för att väcka oppinion mot kommunens planer. Enligt Kathleen McCaughey finns det redan idag för många anläggningar som eldar sopor om bara kommunerna börjar återvinna. Hon menar också att det är ekonomiska intressen som ligger bakom utbyggnadsplanerna, då kommunen får betalt för att elda sopor.