Skiffergasutvinning kan förgifta dricksvatten

USA satsar stenhårt på utvinning av skiffergas och säger att landet, tack vare den, kommer att bli självförsörjande på olja och gas redan år 2020. Men samtidigt finns det stora frågetecken kring vilken miljöpåverkan som både utvinningsmetoderna och användandet av den här naturgasen har. Nu visar forskning att giftiga kemikalier sprids till dricksvatten.

Nu kommer en ny studie som pekar på att vissa av de kemikalier som används för att få upp den här gasen, läcker ut i ytvattnet runt borranläggningar. Undersökningen är gjord på ytvatten kring anläggningar i Pennsylvania

Forskningsläget är fortfarande osäkert enligt Mikael Höök, som är energiforskare på instutitionen för Geovetenskap på Uppsala universitet, eftersom det är nya tekniker och att det helt enkelt inte har hunnits göra så mycket studier.

– Det finns än så länge mycket lite publicerad forskning, eftersom industrin är relativt färsk och det tar tid för akademisk forskning att rulla igenom för att få ut kunskapen, säger Mikael Höök.

– Med den stora politiska satsningen som görs i USA, kommer forskningen att hinna med?

– Det får man se, men tids nog kommer verkligheten alltid i kapp. Jag tror väl att den optimism vi ser nu är ett resultat av att det inte har funnits så mycket fakta att falla tillbaka på och det kommer definitivt att behövas fler studier, säger Mikael Höök.