Psykvården får gott betyg

Nittio procent av patienterna inom psykvården i Örebro län känner sig trygga i sin kontakt med psykiatrin.Det visar en enkätundersökning som över 700 patienter svarat på.
Bra betyg fick också själva behandlingen, och personalens bemötande av patienterna. Däremot var en tredjedel av de som svarade missnöjda med den information de fått om sin sjukdom, och med öppettiderna och telefontiderna. De psykiatriska klinikerna ska nu använda sig av resultatet av undersökningen för att förbättra sig. Bland de som fick bäst betyg märks Beroendecentrum och de psykiatriska klinikerna i Hallsberg och Lindesberg.