Kritik mot renhållningsavtal

Länets tre bergslagskommuner, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, kritiserar ett förslag till avtal inför en sammanslagning av de båda renhållningsbolagen Vafab och VMR.
Kritiken gäller planerna på att Vafab (Västmanlands avfalls aktiebolag) ska ta över sopbilar och personal från både VMR (Västra Mälardalens Renhållnings AB) och Västerås Stads Renhållning.
De tre kommunerna menar att det finns stora risker med att ta över hela ansvaret för fordon och personal. Bland annat får ett större bolag också större kostnader, och därmed svårare att konkurrera, menar Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson.