Riksdagen ska ha vilseletts om Afghanistaninsats

1:58 min

Den svenska styrkan i Afghanistan tvingades efter amerikansk order 2010 att övergå från en fredsoperation till en fullständig upprorsbekämpning, som i praktiken innebar krig mot motståndarna. Det skriver professor Wilhelm Agrell i en ny bok. Enligt Agrell blev riksdagen inte tydligt informerad av regeringen om den ändrade inriktningen.

Riksdagen ska i och med den ofullständiga informationen ha vilseletts.

– Jag tycker att de riksdagsledamöter som har röstat för det här har anledning att fundera på vad det är de har röstat för och vad de egentligen har vetat och inte vetat. När det inte kommuniceras uppstår ett demokratiskt underskott som är rätt betydande, säger Wilhelm Agrell, som är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

Har regeringen vilselett riksdagen?

– Om man läser innantill i propositionstexterna har man inte tydligt angett vad skiftet har gått ut på. Det skulle jag säga möter väl kraven på att vilseleda.

Det är när den amerikanska ledningen för insatsen i Afghanistan 2009 inser att operationen att skapa fred och bygga en ny afghansk stat håller på att misslyckas, som den bestämmer att den samlade styrkan ska övergå till fullständig upprorsbekämpning. Detta enligt modell från krigen i Algeriet och Vietnam, där fiendesoldater ska rensas bort.

Detta påverkar direkt svenskarna.

– Den första fasen är att man ska slå ner motståndaren. Man ger sig in i de områdena och med väpnad strid besegrar man och driver ut de motståndsgrupperingar som finns där. Det är inget som svenskarna egentligen har sysslat med någonsin, säger Wilhelm Agrell.

Den svenska styrkan är en del av koalitionen och har bara att lyda ordern uppifrån att aktivt börja bekämpa lokala upprorsmän även när svenskarna inte är under direkt hot.

Därför hamnar också de svenska soldaterna i fler strider. Vid ett tillfälle under ett par dagar skjuter svenskarna 50 000 skott.

Regeringen lämnar en proposition till riksdagen om den svenska styrkans inriktning varje år. Men den här förändringen framgår inte tydligt där, menar Agrell. Därav kommer hans kritik mot regeringens information.

– För att undvika att det blir en splittring kring insatsen talar man tyst om detta och försöker beskriva den nya strategin som att det egentligen är det som man har hållit på med tidigare och som man ska fortsätta med, fast bara göra det lite mera, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.