Glesbygdsstöd för apoteken

Apotek i glesbygden kommer att få ett särskilt stöd, har regeringen beslutat. Men vissa krav ställs för att få del av stödet.

Ett av kraven är att apoteket måste ligga mer än 20 kilometer från ett annat öppenvårdsapotek.

TT