Mykorrhizasvampar ökar kassavaskörd med 20 %

Att plantera hjälpsamma svampar i jorden kan vara ett sätt att föda en snabbt ökande befolkning i fattiga länder. Fältförsök i Colombia på kassavarötter har visar lovande resultat. Skördarna ökade med 20 procent medan användningen av konstgödsel minskade med hälften.

På marknaden ligger de tjocka halvmeterlånga rötterna från kassavan, eller maniok som den också kallas, uppstaplade i stora travar. Kassavarötter är bruna och hårda, men det vita fruktköttet är rikt på stärkelse och kan kokas, rostas eller malas till mjöl och är ett baslivsmedel för en miljard människor.

Schweiziska och colombianska forskare vid Universidad Nacional de Colombia och Universidad de La Salle har visat i fältförsök att det går att få kassavarötter att växa sig 20 procent större när stammarna doppats i en gele med sporer från särskilt effektiva svampar som lever i en sorts symbios som kallas mykorrhiza. Mykorrhizasvamparna växer in i kassavans rötter och levererar fosfor som är en bristvara i tropikerna till sin värdväxt, och får kolhydrater som tack. Det här är ett bidrag till att stoppa svälten i världen enligt växtforskaren vid Lausannes universitet.

Fem miljoner människor dör varje år av undernäring redan idag. Jag vet inte hur det kommer att vara år 2050 med nio miljarder på jorden så forskare måste göra något åt att öka skördarna och få plantor att växa bättre, anser docent Ian Sanders.

Just de här effektiva mykorrhizasvamparna kommer från Spanien och Schweiz, men samma typ finns spridda överallt i jorden globalt och lever redan i bästa samarbete med de flesta växter, även med grödor som ris, vete, majs och potatis.

Forskningsframgången nu beror dels på att genteknik gör att man kan snabbt hitta de bästa svamparna och att det kommit sätt att billigt odla upp sporerna så att fattiga bönder har råd med svampgelen. De nya rönen presenterades på en forskningskonferens i Boston häromveckan och senare i år hoppas Ian Sanders kunna börja göra fältförsök i samarbete med IITA och Gatesstiftelsen även i afrikanska länder som Kenya, Nigeria, Tanzania som har behov av en snabb tillväxt på sina grödor.

– Jag tror det finne en potential för en ny grön revolution genom att använda mikrorganismer, säger Ian Sanders.

Ref: Symposium: How Microbes Can help Feed the World, AAAS 2013-02-17