Bildt: Regeringen var tydlig nog om Afghanistan

1:50 min

Utrikesminister Carl Bildt har ännu inte läst Wilhelm Agrells bok om den svenska Afghanistaninsatsen. Men han har tagit del av kritiken, och säger att regeringen varit tydlig nog i sina propositioner rörande den svenska insatsen.

– Jag tror inte att Wilhelm Agrell skulle säga emot mig om jag säger att mandatet från FN:s säkerhetsråd varit detsamma hela tiden. Sedan ligger det i sakens natur att de faktiska operationerna utformas på olika sätt hela tiden, säger Carl Bildt (M).

Har regeringen varit tydlig nog om den här utvecklingen och förändringarna?

– Nu vet jag inte exakt vad Wilhelm Agrell har skrivit, men vad jag sett i medierna nu så ska riksdagens ledamöter inte ha förstått. Riksdagens ledamöter har besökt styrkan i Afghanistan löpande under de här åren, och jag tror att riksdagens ledamöter har varit väl informerade. Åtminstone de som har intresserat sig för saken, säger Carl Bildt.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin känner sig inte vilseledd i frågan. Det har varit tydliga föredragningar i de sammansatta utskotten om en förändrad taktik på marken i Afghanistan, säger han.

– Det här är någonting som vi faktiskt gör gemensamt. Jag har aldrig tidigare upplevt att det funnits någon vilja att dölja något för oss. Det skulle ju få till konsekvens att om till exempel vi socialdemokrater kände att regeringen undanhåller viktigt information för oss, skulle vi naturligtvis säga nej till en fortsättning på insatsen. Så det ligger också i regeringens intresse att spela med öppna kort gentemot oss, säger Urban Ahlin. 

Försvarspolitisk talesman i Miljöpartiet, Peter Rådberg, tycker däremot att det varit otydligt och att några dagars besök på plats i Afghanistan inte ger hela bilden av insatsen.

– Det vi pratar om nu det är ju att svenskar har varit i ganska tuffa strider och skjutit väldigt mycket skott, det är ju den bilden som inte kommer fram. Att vi sedan har varit på plats och fått en allmän bild av hur det ser ut är helt riktigt, men det fråntar inte den här kritiken som vi pratar om nu, säger Peter Rådberg.

Det Wilhelm Agrell för fram är att riksdagen blivit vilseledd här, håller du med om det?

– Ja, precis, jag håller med Agrell. Man misstänker ju naturligtvis att svenskar är i tuffa strider, men vi har inte fått den informationen fullt ut från regeringen, säger Peter Rådberg, försvarspolitisk talesman i Miljöpartiet.