Satsningen på förnyelsebar energi minskar

0:31 min

Satsningen på förnyelsebar enegi minskar och istället ökar investeringarna kring nya fossila bränslen som skiffergas, skiffersand och oljesand. Men utvinningen av skiffergas ur berggrunden med så kallad spräckningsteknik, (fracking) kan leda till utsläpp av kemikalier till ytvattnet.

Trots ett osäkert forskningsläge kring skiffergasutvinningens effekter, både på omkringliggande miljö och klimatet, satsas det nu alltmer pengar på den här sortens svåråtkomliga fossila energikällor.

Enligt analyser från den svenska banken Nordea har världens stora olje- och gasbolag nästan helt slutat investera i förnyelsebara energikällor till förmån för skiffergas, skifferolja och oljesand. Det säger Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

- De senaste fem, sex åren har samtliga stora olje- och gasbolag avyttrat alla sina engagemang i förnyelsebara satsningar och fokuserar istället på renodlad fossilutvinning såsom oljesand, skiffergas och skifferolja. Man ser en snabbare väg att maximera vinsten för sina aktieägare och framförallt att skapa ekonomisk tillväxt, säger han.

Sasja Beslik sitter också med i ett FN organ som precis startat ett arbete för att granska skiffergasutvinningens miljöpåverkan, och han anser att ett av de största problemen med tekniken är de mycket stora vattenmängder som krävs. Det kan handla om 20-30% mer vatten än vid konventionell naturgasutvinning.

Källa:
FN organet "Principles for responsible investment"