Älvsbyn

Enkla tips som kan hjälpa äldre i vardagen

1:20 min

I Älvsbyn finns Sveriges nordligaste visningsmiljö av vardagsteknik. En teknik som ska underlätta för till exempel äldre, funktionshindrade, anhöriga men även för vårdpersonal.

Med bidrag från hjälpmedelsinstitutet har anhörigkonsulenten Annelee Mickelsson skapat ett visningshem för enkla hjälpmedel. Syftet är att visa upp hjälpmedel som kan göra att exempelvis äldre kan bo kvar längre i ett eget hem.

– Den här miljön ska vara öppen för alla som har någon liten svårighet i vardagen. Det kan vara allt från att passa tiden till att öppna ett burklock, säger Annelee Mickelsson.

Visningsmiljön i Älvsbyn är den enda norr om Kramfors.