Fler svenskar får cancer

Antalet svenskar som drabbas av cancer ökar. Dessutom verkar det som om ökningstakten accelererar, skriver Cancerfonden i en ny rapport.

En förklaring till det här är att befolkningen blir äldre, men även om man tar hänsyn till detta, så blir cancerfallen allt fler.

Bland de cancerformer som ökar finns hudcancer, lungcancer, prostatacancer, bröstcancer och tjocktarmscancer.

Cancer i matstrupen, magsäcken och tunntarmen, däremot, minskar. En orsak till det tros vara förändrade kostvanor. I dag äts mer färsk frukt och grönsaker än tidigare.

Ökningen av cancersjukdomar gäller framför allt kvinnor, och orsaken tros vara den enorma ökningen av malignt melanom och annan hudcancer.  Bland kvinnorna ökade dessa cancerformer med 20 procent mellan 2010 och 2011.

Trots att fler överlever cancer är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos personer yngre än 80 år. Den cancersjukdom som skördar flest liv är lungcancer. Drygt 3 600 personer dog av lungcancer år 2011.

Den största riskfaktorn för att dö i cancer är rökning, på andra plats kommer fetma och övervikt, enligt vissa studier. Andra studier ser alkohol som den näst största risken.

TT