Vikarier förlorar jobben i Piteå

Vikarier, projektanställda och personer med visstidsanställningar får gå när Framnäs folkhögskola i Öjebyn ska spara in 2 miljoner kronor.
Anledningen till besparingskraven är att bidragen från staten och landstinget minskat de senaste åren. Det särskilda statsbidraget till musiklinjen har också försvunnit, säger rektorn Sven-Ivar Lidström. Lidström hoppas att åtgärderna ska räcka för att folkhögskolans 60 tillsvidareanställda ska kunna arbeta vidare utan att drabbas av nedskärningarna. Framnäs folkhögskola omsätter 29 miljoner kronor per år och statsbidragen till verksamheten har inte följt med kostnadsutvecklingen.