JFM får sändningstillstånd

Länsrätten slår nu fast att JFM Förvaltnings AB får den nya radiofrekvensen i Norrköping.
Det var i slutet av förra året som Radio- och TV verket delade ut sammanlagt 11 sändningstillstånd runt om i landet och i Norrköping gick sändningsrättigheterna till JFM. Ett beslut som flera av de övriga sökande överklagade. De menade att JFM har starka kopplingar till företag som sen tidigare driver två kommersiella radiostationer i området och att JFM ska ha fungerat som bulvan åt dessa företag. Men Länsrätten avslår alltså alla överklaganden och JFM får sändningstillståndet.