Skiffergas: energirevolution eller bubbla?

14 min

Skiffergas är vanlig naturgas, alltså metan, som fått ett eget namn för att den ligger svåråtkomlig, ibland flera kilometer ner i berggrundens skifferlager. Man kan komma åt den genom att borra sig ner och sedan spräcka sönder skifferlagren med vatten och sand och olika kemikaler, så att gasen frigörs och kan pumpas upp. Det finns stora mängder skiffergas i framförallt Nordamerika, Asien och Sydamerika, men hur mycket som kommer att kunna tas upp är fortfarande spekulationer. I Kina tex, det land som har världens största reserver, ligger gasen mycket djupare ner än i USA, där skiffergas redan håller på att bli en stor energikälla. Dessutom har många områden med gas brist på vatten, vilket den här utvinningstekniken kräver mycket av.

Den gröna tankesmedjan Foresordnade i veckan ett seminarium om skiffergasens för- och nackdelar och vi samlade några av delatgarna till ett samtal. Det är Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning på Nordea och som dessutom sitter med i ett FN- organ som ska utvärdera skiffergasens för och nackdelar, Martina Krüger  ansvarig för klimat- och energiarbete på Greenpeace och Lars Bergman, professor i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Lars Bergman tillhör de som tror att skiffergasen kan få mycket stor betydelse för världens energianvändning de närmaste decennierna och jag började med att fråga honom hur säkra vi egentligen kan vara på det?