Idrotten har hbtq-problem

3:58 min

Heteronormen inom svensk idrott är stark och hbtq-ungdomar känner sig inte välkomnade. Det visar en rapport som RFSL har skrivit på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

Osäkerhet kring bemötande och en del tävlingsregler är några av saker som ligger bakom diskrimineringen säger Riksidrottsförbundets (RF) ordförande Karin Mattsson Weijber, och menar att det inte är alla föreningar som är intresserade av att jobba med de här frågorna.

– Man hör ofta att hos oss är det inte alls några problem, men det kan man ju tycka om man själv är heterosexuell. Man måste fundera på om den som är honmosexuell eller transsexuell inte heller upplever några problem. Man måste titta på sådant som man själv kanske tar för givet.

Det är RF som har beställt rapporten av RFSL som har intervjuat ett 40-tal hbtq-ungdomar i ämnet idrott.

Mattsson Weijber har ännu inte läst hela rapporten i detalj, men det är redan bestämt att RF ska fortsätta sitt samarbete med RFSL i någon form.

– Det positiva är att många säger att idrotten har hjälpt dem med att känna sig bekväma. På den negativa sidan finns osäkerheten kring hur man ska ta emot, tävlingsregler som ibland kan ställa till det för transpersoner och så omklädningsfrågan som ju är en ren fysisk fråga.

Vilka typ av tävlingsregler kan vara problematiska?
– Idrotten delar ju ofta upp mellan män och kvinnor, det är ju lite speciellt ändå. Det innebär ju att om ens könsidentitet inte stämmer överens med att vara kvinna eller man så blir ju också det här ett hinder.

Lovisa Giertta
lovisa.giertta@sr.se