Flest manliga chefer

Jämställdheten inom landstingsledningen i Norrbotten har blivit bättre.
Nu är 40 procent av landstingsledningen kvinnor.
För fyra år sedan var bara 30 procent av ledningen kvinnor. Men trots förbättringen är männen fortfarande i majoritet.
Landstingsrådet Tovio Hovslagare sade för fyra år sedan att fördelningen inte var acceptabel. Landstinget skulle sträva efter att inom fem år ha lika många kvinnliga som manliga toppchefer. Nu är det ett år kvar och personalchef Annicka Renström tror inte att landstinget kommer att nå det målet. Landstingsrådet Toivo Hovslagare är inte riktigt nöjd med utvecklingen men säger att landstinget kommit en bit på väg då ett av landstingsråden och landstingsdirektören är kvinnor.