Vill minska försvarets kostnader med halv miljard

1:38 min

Regeringen vill minska försvarets kostnader med en halv miljard kronor genom att dra ner på den fast anställda personalen, enligt vad Ekot erfar. Bakgrunden är Försvarsmaktens besked om att den behöver mer pengar från och med 2015.

Det är bara två veckor sedan Försvarsmakten lämnade in ett omfattande svar till regeringen om hur försvarets ekonomi kommer att se ut de kommande åren.

Försvarsmakten menar att den behöver fyra miljarder kronor mer per år om den ska klara de uppgifter som politikerna kräver.

Bland annat då en rad vapensystem som tidigare skjutits upp behöver köpas in, exempelvis luftvärn med längre räckvidd, samtidigt som personalkostnaderna ökat med det nya försvaret utan värnpliktiga.

I sitt underlag till regeringen föreslog försvaret en del besparingar. Men nu kommer regeringen med helt andra förslag än de som Försvarsmakten lade fram.

Enligt uppgift till Ekot så säger regeringen i ett kommande beslut, där detaljerna fortfarande kan ändras, att antalet officerare och civilanställda ska skäras ner och bland de kvarvarande officerarna ska det vara en större andel reservofficerare som tjänstgör ibland och specialistofficerare som utbildar vanliga soldater.

Dessutom föreslås färre soldater, sjömän och gruppbefäl vara anställda på heltid, än vad Försvarsmakten har tänkt. I stället ska de ersättas av soldater som bara tjänstgör ibland inom försvaret och normalt sett arbetar någon annanstans eller studerar. Försvaret ska enligt regeringen inte ha fler anställda än vad som behövs till vardags.

Totalt skulle det här innebära minskade kostnader som stegvis ökar till en halv miljard kronor från 2019 och sedan ligger kvar på den nivån. Det motsvarar ungefär kostnaden för 800-900 anställda inom försvaret.

Vilken effekt en sådan förändring skulle få på försvarets verksamhet går inte att säga nu, men redan i dag klagas det bland försvarsanställda att det inte klarar av sina uppgifter på ett bra sätt.

Pengarna som sparas in ska Försvarsmakten få använda till annan verksamhet.

Inom Försvarsmakten är sannolikt förvåningen stor över att regeringen så snabbt efter att ett budgetunderlag lämnats in planerar att lägga fram ett redan färdigt förslag på besparingar som Försvarsmakten dessutom knappt tillfrågats om.

Men redan för två veckor sedan sade försvarsminister Karin Enström att det kan behövas hårdare styrning av försvaret.