”Kan påverka den operativa förmågan”

Peter Hultqvist, socialdemokratisk ordförande i riksdagens försvarsutskott, tror att besparingen kan försvaga landets militära försvar.

Från år 2019 ska personalkostnaden i försvaret vara 500 miljoner lägre om året jämfört med i dag. Peter Hultqvist tror inte att försvarministern klarar att genomföra besparingen.

– Departementet kanske gör en väl lättsinnig analys utav enkelheten att ro hem det här, säger han.

Så här förklarade försvarsminister Karin Enström regeringens planer i SVT:s Rapport i kväll

– Försvarsmakten ska fullfölja det vi beslutat i riksdagen, nämligen att öka andelen tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare och minska andelen heltidsanställda officerare och civila, sa försvarsminister Karin Enström (M) till SVT:s rapport i kväll.

Beslutet gäller enbart försvarets personalkostnader. Besparingarna ska starta nästa år och målet om en halv miljard lägre personalbudget ska vara nått år 2019. Siffror som nämnts är att minska officerskåren med 500 personer och ta bort 300 civilanställda.

De 500 insparade miljonerna kan försvaret använda till andra ändamål. Men denna personalbantning kan påverka militärens förmåga att försvara landet, befarar Peter Hultqvist.

– Om det här inte är grundat med fast mark under fötterna, vilket jag befarar att det faktiskt inte är, så är risken stor att det kommer att leda till besparingar i organisationen som kan påverka den operativa förmågan, säger han

Regeringen borde ha agerat på ett annat sätt med en närmare dialog med försvarsmakten, även ute i organisationen, för att minska de skarpa motsättningar som finns, anser han.

– Klimatet har blivit såpass dåligt så att jag är inte säker på att man får fram de mest kreativa och hållbara lösningarna, säger Peter Hultqvist.