Maxtaxa i Eskilstuna i januari

Från och med den första januari nästa år inför Eskilstuna kommun maxtaxa inom förskolan och skolbarnomsorgen, enligt ett förslag till barn- och utbildningsnämnden.
Hela reformen, i vilken maxtaxan är en del, beräknas kosta kommunen drygt 22 miljoner kronor. Förutom maxtaxa föreslås allmän förskola och att alla barn till arbetslösa får rätt till barnomsorg. Staten väntas kompensera kommunen. Föräldrarna får tex betala tre procent av inkomsten för det första barnet, dock högst 1140 kronor per månad. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till tjänstemannaförslaget i slutet av nästa vecka.