Ny president i Kina

1:46 min

Tidigare i dag utsågs Xi Jinping officiellt till Kinas president av Folkkongressen som nu sammanträder i Peking. Utnämningen var väntad efter att Xi i höstas blev generalsekreterare för kommunistpartiet. Xi valdes officiellt för en femårsperiod, men väntas förbli Kinas president de kommande tio åren.

– Härmed deklarerar jag att kamrat Xi Jinping är vald till Folkrepubliken Kinas ordförande, sa Liu Yunshan, som i dag höll i folkkongressens förhandlingar.

På kinesiska är den formella titeln nämligen just ordförande, inte president. Efter att Liu deklarerat honom som vinnare, ställde 59-årige Xi Jinping sig upp, bugade, och skakade därefter hand med den avgående presidenten Hu Jintao och de andra partihöjdarna, samtidigt som de tretusen kongressdelegaterna stod upp och applåderade. Därefter var det hela över. Xi höll inget tal, hans första tal som president väntas istället ske på söndag.

I och med Xi Jinpings utämning till president i dag är nu maktskiftet i Kina i stort sett helt fullbordat. Den enda punkten som återstår är att Li Keqiang ska utses till ny premiärminister. Det väntas ske på fredag.

Maktskiftesprocessen inleddes i höstas då Xi Jinping blev utsedd till dels kommunistpartiets generalsekreterare och dels till ordförande för partiets centrala militärkommission. Att han nu innehar även presidentämbetet innebär att han från och med i dag är Kinas odisputabelt högsta ledare.

Xi valdes till president, eller då ordförande, med minst sagt övertygande majoritet i folkkongressen i dag.

Av de runt tretusen delegaterna var det bara en som röstade emot honom. Det är fortfarande oklart vem denne person var, omröstningen var anonym. Men det fanns i alla fall en person i dag som ville förneka Xi Jinping tillfredställelsen att ha blivit vald med ett hundra procents majoritet.