Livet på internet påverkar samhället

1:57 min

Digitaliseringen av hela samhället går i snabb takt. Och nu varnar en grupp lundaforskare i en tvärvetenskaplig studie för att varken våra lagar eller vi själva har hunnit anpassa oss till en verklighet där information har blivit en handelsvara.

Forskarna i den tvärvetenskapliga studien har specialiteter som juridik, datavetenskap, rättssociologi, informationsteknik, för att bara nämna några. Under ett drygt halvår har dom diskuterat, debatterat och prövat. Det krävs ett brett anslag för att få grepp om den enorma omvälvning som samhället genomgår.

Nästan all vår kommunikation med myndigheter sker numera via Internet, och själva lägger vi gladeligen ut uppgifter om var vi befinner oss, tillsammans med vem. Och att vi åt bruna bönor till middag.

Information och data samlas in, och lagras, i tidigare aldrig skådad mängd. Ofta i det tysta.

Enligt Stefan Larsson, föreståndare för Lunds universitets Internetinstitut och en av initiativtagarna till studien, är detta förhållningssätt OK så länge staten är "god" och vill oss väl.

– Ibland kan jag få en känsla av att det problematiseras inte så mycket i Sverige eftersom vi är ganska vana vid att vi kan lita på vår stat. Å andra sidan, i länder där staten inte har samma nogräknade inställning till sina medborgare så blir det aspekten av övervakning som tas fram.

Allt är nu inte mörkt och storebrorsdystert i den framtidsbild som Stefan Larsson och hans forskarkollegor målar upp.

Är man bara medveten om riskerna, finns det också enorma möjligheter.

– Kollektiviteten där ligger det något otroligt spännande. Vad är det vi bygger ihop ? Det finns ingen motsvarighet i historien. Nu kan man kommunicera med folk i hela världen och det helt oberoende av postgång, presstöd och propaganda. Det finns en potential till något som är otroligt spännande, säger Stefan Larsson.