Sponsorpengar till skolbibliotek

Vrinneviskolan i Norrköping ber nu Integrationsverket om pengar för att kunna bygga ett bibliotek på skolan. De kommunala pengarna räcker inte till och därför har skolan även försökt få företagen i området att bidra med pengar.
I skolans budget är det avsatt 7000 kronor per år för bokinköp och det räcker till ungefär 70 nya böcker per år, om de köps in under bokrean. Skolans bokrum är idag i mycket dåligt skick och det lockar inte till läsning, något som gör det svårt för biblioteket att konkurrera med till exempel TV och dataspel, det säger Marie Lennstam som är lärare på skolan.