Flodhästen släkt med valen

Flodhästen är inte någon häst, utan är närmast släkt med val och andra vattenlevande däggdjur visar genetiska analyser.

Flodhästens ursprung har föranlett många spekulationer från forskare - varifrån kommer egentligen den här frustande vattenvarelsen?

Från hästarna, trodde de gamla grekerna, från grisarna, trodde mer moderna efterträdare, men nu slår amerikanska och franska forskare fast att flodhästen är släkt med de vattenlevande däggdjuren val, tumlare och delfin, och det efter att ha gjort genetiska analyser av djurgrupperna.

Någonstans i urhistorien måste valens och flodhästens gemensamma anfader ha funnits, enligt forskarna som presenterar sina fynd i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, och troligen var det ett vattenälskande däggdjur som levde för 50 till 60 miljoner år sen.

Från denna ska sedan utvecklingen ha lett till två djurarter - en som förlorade sina ben och valde vattnet och som gav upphov till valen, och en som valde landlivet och så småningom utvecklades till dagens flodhäst.