Sjukvården

Patienter vårdas i våtrum – saknas pengar

1:26 min

Sjukvårdspolitikern Bengt Eliasson är kritisk till att patienter vårdas i korridorer, behandlingsrum och våtrum, på grund av återkommande överbeläggning. Men trots skånska partikollegors lösning med höjd skatt, är det ingenting han förespråkar för Halland.


I Skåne föreslår både folkpartister och miljöpartister en skattehöjning för att klara sjukvårdens ansträngda läge. Bengt Eliasson, folkpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Region Halland, är dock tveksam till att höja skatten i Halland i nuläget. Samtidigt tycker han inte att det är okej att man på grund av överläggning tvingas vårda patienter i korridorer och våtutrymmen på sjukhuset i Halmstad.

– Det är naturligtvis inte en situation som någon av oss vill ha. Att vårdas på det här sättet som nu beskrivs i media, i ett duschrum i ett antal dygn, så ska det inte vara.


Områdeschefen Jerker Persson menar att han i flera år har sagt att resurserna inte räcker till för behoven, vad säger du om det?

– Jag känner inte igen beskrivningen riktigt men visst är det hela tiden diskussioner om vilka resurser som finns och vissa behov som finns och hur detta ska kopplas ihop, säger Bengt Eliasson.


I Skåne har Folkpartiet och Miljöpartiet föreslagit att man ska höja regionskatten där, men Eliasson är tveksam till att använda samma grepp i Halland, även om han poängterar att politikerna här är mitt uppe i ett budgetarbete och att han inte kan ge något definitivt besked än.

– Min personliga uppfattning är att jag tror inte det är aktuellt i år. Jag konstaterar att vi höjde skatten förra året och att vi fortfarande har hemläxa att göra för att ha en effektiv och bra organisation, jag tror inte vi är riktigt där än.


När områdeschefen Jerker Persson intervjuades av Hallandsekot berättade han att medan utrymmena på sjukhuset i Halmstad inte räcker till, så finns det däremot golvyta över i Varberg, men där finns det däremot inte personal till att bemanna denna yta.

– Övergripande så kan jag säga att jag förutsätter att sjukhusen hjälper varandra och att vi optimerar resurserna mellan våra båda hus, kommenterar Bengt Eliasson.


Hur bra upplever du att man har blivit på att hjälpa varandra sedan ihopslagningen?

– Man har väldigt långt kvar, det är min bedömning. Där finns mer att göra, säger Bengt Eliasson (FP).

Både region Skåne och region Halland tillhör de regioner och landsting i Sverige som har lägst skatt när det gäller landstings- och regionskattesatserna. Region Skåne styrs dessutom, liksom Region Halland, av en så kallad "femklöver", det vill säga av en koalition som innehåller de borgerliga partierna samt Miljöpartiet.

David Spånberger
david.spanberger@sverigesradio.se