Tjänsteman på FOI hördes i Saudi-affären

2:06 min

I dag inleddes förhören i riksdagens konstitutionsutskott om Saudiaffären. Den förste att frågas ut var Dick Sträng - den tjänsteman på FOI som grundade myndighetens bulvanföretag som skulle sköta de känsliga kontakterna med Saudiarabien om den planerade vapenfabriken.

Dick Sträng sade till utskottet bland annat att han tycker att de ansvariga försöker skjuta ifrån sig skulden. Det berättade han för Ekot efter utfrågningen.

– Det är flera led där man på något sätt ”soppat” till det, säger han.

Är det din uppfattning att man på något sätt från politiskt håll försöker lasta över ansvaret på er?

– Ja, det är det. Alla försöker lasta över det någon annanstans, tycker jag.

I dag - ett drygt år efter att vi på Ekot avslöjat hur Sverige hjälpte diktaturen Saudiarabien med planeringen av en avancerad vapenfabrik - började förhören i KU som ska pröva regeringens roll i den här affären.

Vad som sägs under utfrågningarna är hemligt. Men när KU avslutade den här första dagen, som för övrigt helt ägnades åt utfrågningen av Dick Sträng, sade utskottets ordförande, miljöpartisten Peter Eriksson så här:

– Det har kommit fram en del nytt i dag, tycker jag.

Anderas Norlén från Moderaterna var också nöjd med dagens besked:

– Vad som var intressant var att Dick Sträng tydligt sade att han har inte diskuterat det faktum att han skulle bilda SSTI med någon företrädare för regeringskansliet.

Vem hade han diskuterat det här bildandet av bulvanföretaget med?

– Alltså jag kan inte gå in på detaljer förrän vi presenterar våra slutsatser men det förefaller ha varit internt inom FOI.

Enligt ett stort antal anställda på FOI var det förre generaldirektören Madelene Sandström som tog initiativ till bulvanföretaget - hon är också nästa person att utfrågas av KU.

Och Dick Sträng fick alltså frågor om bulvanföretaget och kontakterna med regeringskansliet, men även om tillståndsmyndigheten ISP hade utsatts för påtryckningar av regeringskansliet.

Per-Ingvar Johnsson, Centerpartiets ledamot i KU:

– Det har ju funnits påståenden om påtryckningar på ISP, alltså den myndighet som gett tillstånd till vapenexport och där har vi rett ut ganska väl.

Vad kom ni fram till då?

– Det har varit påtryckningar som Dick Sträng uppfattat det, säger Johnsson.