Ingen extra lön för sköterskor

Vårdpersonalen i landstinget kommer inte att få extra betalt om de går med på att flytta sin semester. Tidigare år har sjuksköterskor och undersköterskor fått mer i lön om de inte tagit semester under sommaren.
Landstinget har andra år kunnat erbjuda upp till 20 000 kronor i ersättning för den sjuksköterska som gått med på att flytta fram sin sommmarsemester. En undersköterska har fått upp till 12 000 kronor. Men nu saknas pengar för att lösa sommarledigheten på det sättet. Sjukhusen blir istället tvungna att dra ner mer än vanligt på verksamheten under sommaren. I värsta fall kan ledningen beordra tjänstgöring för att få sommaren att gå ihop. Men det är något man vill undvika då personalen behöver sin sommarledighet.