Förskolor ska kunna välja bort giftiga leksaker

Barn utsätts dagligen för farliga kemikalier på förskolorna, men det ska bli enklare att välja bort giftiga golv och leksaker. Miljöstyrningsrådet arbetar med att ta fram kriterier som ska kunna användas vid upphandlingarna.

På förskolan Solstugan i Viksta utanför Uppsala har föräldrarna inte velat vänta utan tagit saken i egna händer.

Sofie Joosse visar hur de började kolla upp vad som fanns i dockrummet och ersatt skadliga leksaker med andra.

– Man kan titta här på baksidan av huvudet på dockan där det finns ett nummer som man sedan kan kolla upp på nätet och läsa hur den är producerad. Ett annat bekymmer är det som vi står på. Golvet. PVC-mattor kan innehålla mjukgörare, ftalater, som är ohälsosamma, säger Sofie Joosse som är en föräldrarna som engagerat sig i att få bort en del av kemikalierna som gömmer sig i sakerna på förskolan.

Barnen kryper runt på golvet, Sofies son Midas 2 år gammal suger på en liten plast-bil. Kemikalierna som finns i kuddar, madrasser, leksaker och platstallrikar hamnar i dammet som barnens känsliga små kroppar sedan får i sig.

När kemikalieinspektionen kontrollerade en del leksaker som förekommer på förskolor runt om i landet fann man inte bara ämnen som är skadliga utan också att halterna av dem låg över gränsvärderna för vad som är tillåtet i Sverige.

Anne Lagerqvist på miljöstyrningsrådet jobbar med att ta fram riktlinjer för att det ska bli lättare att ställa krav på sakerna som köps in vid upphandlingarna. För som det ser ut i dag är det få som har koll på vad sakerna egentligen innehåller då de ofta produceras i länder långt bort.

– Folk har trott att det finns en myndighet som har kollat allt - men så är det inte, säger Anne Lagerqvist.

Och det finns anledning för föräldrar att vara oroliga för kemikalierna som barnen utsätts för, enligt Anne Lagerqvist.

– Många av de här har visat tendens till att påverka hormonsystemet och det är väldigt viktigt att det inte störs under utvecklingstiden när man är liten. Man har sett korrelationer med diabetes, fetma och vissa typer av koncentrationsstörningar. För höga halter av vissa kemikalier kan alltså ge folkhälsosjukdomar, säger Anne Lagerqvist.

Föräldern Sofie Joosse tycker att det borde finnas hårdare regler kring vad som är tillåtet på förskolorna.

– Jag tycker att det här är en oroande historia men det är också något som vi kan göra något åt. Jag vill lyfta fram att man inte bara ska känna att det är jättedåligt och sedan blunda för det utan också göra något åt det på egen hand, säger hon.