Parkinsonlarm redan på 60-talet

Personal på pappersbruket i Vargön kände sig dåliga redan på 60-talet sen de arbetat med ämnet difenyl.

Bosse Hansson som var den som först slog larm, säger till Radio Väst att han då trodde att det handlade om epilepsi men att symtomen gick över när papperet med difenyl, slutade att tillverkas.
Nu utreds samband mellan difenyl och parkinsons sjukdom.