Haschet i Köpenhamn

17 min

Köpenhamns borgmästare Frank Jensen (S) vill ha laglig haschförsäljning i Köpenhamn. Haschet föreslås säljas i särskilt utvalda butiker och ska bara säljas till personer som är anslutna till det danska sjukförsäkringssystemet. Men skånska politiker ser med stor oro på förslaget och menar att det skulle innebära en kraftigt ökad tillgång på hasch även i Skåne. Intervju med Frank Jensen (S), överborgmästare i Köpenhamn. Samtal med Monika Ekström (MP), regionråd i Region Skåne, Bengt Svensson, professor i socialt arbete och Ted Goldberg, professor i sociologi.