Arbetsskadorna i skolan ökar

Antalet arbetsrelaterade skador på Karlskronas skolor ökar. I fjol anmäldes 58 fall av skador som inträffat i skolmiljön.
Det motsvarar en ökning på 18 procent jämfört med föregående år. Det visar Barn och ungdomsförvaltningens arbetsmiljörapport för år 2001. Främst utgörs arbetsskadorna av halkolyckor, ryggskott och utbrändhet. Men det förekommer även anmälningar där lärare blivit utsatta för våld av elever.