INRIKES

Bildts USA-kontakter på 70-talet väcker debatt

3:22 min

Bedömningarna skiljer sig åt av hur man ska se på uppgifterna om att Carl Bildt lämnat över information till USA i samband med regeringsförhandlingarna 1976. Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, tycker inte att uppgifterna är vare sig anmärkningsvärda eller förvånande.  Men statsvetarprofessorn Ulf Bjereld, som tillhör kritikerna, anser att Bildt var omdömeslös.

– Jag blev inte förvånad över att Carl Bildt hade kontakt med den amerikanska ambassaden, det var nog allmänt känt. Men jag blev förvånad över att Carl Bildt visade en så stor politisk omdömeslöshet att han lämnade över den här typen av viktig information till främmande makt.

Ulf Bjereld, som är professor vid Göteborgs universitet och själv socialdemokrat, konstaterar att den information som Bildt uppgetts ha lämnat över till USA inte var allmänt känd av det svenska folket, och inte heller av de moderata partimedlemmarna.

Det är Aftonbladet som skriver om händelserna 1976, efter att ha kommit över hemliga diplomatrapporter som läckts genom Wikileaks.

Bildt arbetade då som politisk sekreterare till dåvarande moderatledaren Gösta Bohman och ska enligt tidningen ha informerat sina amerikanska kontakter om vad som diskuterats vid regeringsförhandlingarna. Det var då som de borgerliga partierna var på väg att bilda regering i Sverige första gången på 40 år.

Och att det handlar om Sverige i mitten av 70-talet gör saken värre, tycker Ulf Bjereld, än om det hade hänt i dag.

– När Carl Bildt gjorde det här var det mitt under kalla kriget, och då hade Sverige en väldigt ansträngd relation till USA, inte minst inom det utrikespolitiska fältet, i samband med Vietnamkriget och så vidare. Det fanns ett väldigt skarpt läge i den stund då Carl Bildt valde att överlämna de här informationerna till främmande makt, till USA, säger Ulf Bjereld.

Hade det hänt i dag hade det inte varit samma sak, enligt Ulf Bjereld, eftersom vi lever i en tid som är digitaliserad. Den kommunikationstekniska utvecklingen har gått så långt och snabbt, att det är svårare att hålla den här typen av förhandlingar och strategiska överväganden hemliga över huvud taget, säger han.

– Vi lever i dag en mycket öppen tid där det är mycket svårare att hålla saker och ting hemliga, och därför kan det inte vara lika upprörande kanske om en person gör det i dag, än det var på den tiden då Carl Bildt faktiskt gjorde det, säger Ulf Bjereld.

Carl Bildt själv kallar avslöjandet "föga sensationellt" på sin blogg i dag. "Rätt normal diplomatisk rapportering. Rätt banal information. Och ingenting som handlar om sådant som kan rubriceras som 'hemligt'", skriver han.

Och han får medhåll av Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys. Han tycker att uppgifterna är odramatiska. Till Aftonbladet säger han att det inte rör rikets säkerhet och då kommer det inte i närheten av något sekretessbelagt. Han säger att han inte anser att det här är anmärkningsvärt eller förvånande på något sätt.

Inte heller Ulf Bjereld vill kalla det hela för spioneri.

– Jag vill inte använda ordet spioneri, för då tror jag att vi hamnar på det juridiska fältet. Och jag är inte jurist, jag kan inte bedöma om detta var lagligt eller inte lagligt. Jag talar om ifall det var politiskt lämpligt eller olämpligt, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborg universitet.