Internet blir terapirum

1:32 min

Depression och ångestsyndrom är folksjukdomar och med internetbehandling kan fler få tillgång till terapi. Nu vill regeringen och landstingen att barn, ungdomar och vuxna i hela landet ska kunna få terapi och även annan behandling och stöd via nätet. Nästa år ska en gemensam behandlingswebbsida finnas tillgänglig för alla landsting.

– De flesta landsting är intresserade, men en del vill vänta tills andra fått mer erfarenhet. Så alla kommer inte att starta med en gång, utan komma med successivt, säger Anna Östbom som är handläggare på Sveriges Kommuner och landsting.

Nätet håller på att bli ett nytt terapirum. Kognitiv beteendeterapi KBT, via nätet finns i den ordinarie vården i tre landsting, Stockholm, Uppsala och Gävleborg. Hittills har ungefär 3 300 personer genomgått internetbehandlingen.

Det handlar om att på ett mycket strukturerat sätt läsa en självhjälpsbok, göra övningar och ha mejlkontakt med terapeuten i ett säkert, slutet system. Nu satsas 14 miljoner kronor på att utveckla en gemensam behandlingswebbsida för alla landsting och med e-legitimation blir det möjligt att även kommunicera via bild, ljud och film. Den kommer också bland annat att integreras med journalföringen.

Ett 10-tal svenska och internationella studier har vid direkta jämförelser visat att KBT via nätet är lika effektivt som ansikte-mot-ansiktebehandling.

En som tycker att det har hjälpt är Elisabet Nyström, som efter mammans död och en egen operation drabbades av panikångest.

– Det kändes som att hon verkligen tog sig an mitt fall och att hon brydde sig om mig. Så det blev personligt, för att bara vara i skriven form.

Reporter: Lillemor Lagerdahl
vet@sverigesradio.se