Psykiatrin kan omorganiseras

Den akuta och den tidsbeställda psykiatriska slutenvården i Malmö kan komma att delas upp.
Än så länge handlar det bara om ett internt förslag med skulle det bli verklighet innebär det bland annat att den akuta mottagningen ska koncentrerats till två mottagningar i Malmö. Men förslaget, som är tänkt att genomföras snabbt, får kritik. Bland annat tycker en anställd inom psykiatrin att allt som byggts upp under dom senaste tio åren kommer att raseras.