Sveriges afghanska krig

11 min

Eller varför svenskarna inte verkat ha insett att vi varit och är en krigförande nation i Afghanistan. Är det så att vi inte vill se det, eller handlar det om ovanan vid att vara i en krigssituation? Reportage av Katarina von Arndt.