86-åring nekades vård - avled.

En 86-årig kvinna på ett äldreboende i Jönköpings kommun fick inte läkarvård trots ihärdiga påstötningar från hennes barn. När hon väl togs in på sjukhus avled hon av njursvikt efter bara en vecka. Den medicinskt ansvariga sjuksköterksan för äldreomsorgen i Jönköpings kommun har anmält fallet till socialstyrelsen.
Karin Wahlöö de Soto är medicinskt ansvarig sjuksköterska och säger till Nyheterna att det brustit i informationen på äldreboendet och att det saknas dokumentation av händelseförloppet.