Hagalid anmäls för vanvård

Hagalids sjukhem  i Timrå har anmälts till länsstyrelsen för vanvård, berättar Dagbladet. Det är en anhörig till en kvinna på sjukhemmet som tycker att personalen vansköter kvinnan och behandlar hennes nedlåtande.
Redan för ett par år sedan anmälde den anhörige personalen för misshandel sedan han upptäckt blåmärken på kvinnans armar. Han menar att kvinnan nu utsatts för repressalier på olika sätt. Kritiken avvisas av områdeschefen på Hagalid. Länsstyrelsen har nu begärt in yttrande från socialnämnden i Timrå.