Nekades tillträde till rättegång - begär skadestånd

Tre muslimska kvinnor som inte fick lov att närvara vid en rättegång i Göteborgs tingsrätt hösten 2011 begär nu skadestånd för kränkning och diskriminering hos Justitiekanslern, JK. Domaren avvisade de tre kvinnorna från rättssalen eftersom de bar heltäckande slöja, niqab.

Domaren motiverade sitt beslut med hänvisning till maskeringslagen.

Justitieombudsmannen har redan kritiserat domaren med motiveringen att det inte finns stöd i lagen att hindra kvinnorna från att lyssna till förhandlingen och nu kräver kvinnorna 110 000 kronor per person i sin anmälan till JK.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se