Billström ber om ursäkt för migrationsuttalande

Billström uppger att han blivit korrekt citerad i den intervju som idag väckt starka reaktioner, och att han nu vill be om ursäkt.

– Jag vill be om ursäkt för det som står i dagens DN. Jag förstår att folk blir provocerade av denna formulering, säger han.

Vad var det du ville säga?

– Skuggsamhället är något som är svårt att tala om. När människor lever i ett skuggsamhälle så riskerar de att fara illa och utnyttjas. Men jag uttrycker mig dåligt i den här intervjun, säger Billström.

"Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda."

Det kan tolkas som att blonda och blåögda har godare syften när de gömmer papperslösa än andra?

– Jag uttryckte mig dåligt, för utseendet är inte det relevanta i någon del när man diskuterar de här frågorna, säger Billström.

Det finns de som anser att det är ett rasistiskt uttalande. Vad tycker du om det?

– Jag kan säga att formulera sig på det sättet som jag gjorde, det leder fel och det är jag ledsen för och därför vill jag också gärna be om förlåtelse till alla de som tagit illa vid sig, säger Billström.

Men hur tänkte du när valde de orden?

– Det är besvärligt att prata om skuggsamhället för när människor lever vid sidan av, i ett samhälle som är parallellt till det normala, så riskerar de att fara illa och utnyttjas och det är naturligtvis en viktig fråga att prata om. Det är angeläget politiskt att man pratar om de här frågorna och det var också huvudsyftet med intervjun. Men jag uttryckte mig dåligt och dumt i den här artikeln. För utseendet är inte relevant, säger Billström.

Försökte du säga att det finns de som gömmer papperslösa för att tjäna pengar på dem?

– Det är så att det som kritiken handlar om är att jag formulerat mig dumt när det gäller att blanda in utseendet på människor och det är inte en relevant fråga. Det spelar ingen roll för sammanhanget, säger Billström.

Men menar du att etniska svenskar inte gömmer papperslösa?

– Det är så att skuggsamhället är rent generellt besvärligt att prata om. Det är inte något som vi har fullständig kunskap om. Det är till och med svårt att se hur många som befinner sig i denna situation. Men oavsett vilket så är det inte relevant att prata om utseendet, varken på de som gömmer eller på de som är gömda, säger Billström.

Han försäkrar också att han står fullt ut bakom den proposition regeringen lämnat till riksdagen om papperslösa rätt till skola.

– Det jag sade var en felsägning och det framgår också av artikeln, säger Billström.

TT