Justitieombudsmannen fäller Umeå

Umeå kommun är dåliga på att respektera offentlighetsprincipen. Justitieombudsmannen har tagit emot fyra anmälningar mot Umeå kommun och i alla fyra fall har det blivit fällande utlåtanden.
Samme man har stått bakom alla anmälningar. Orsaken är att han känner sig motarbetad av kommunen efter att ha begärt offentliga handlingar ett flertal gånger men inte fått dem. Handlingarna rörde antagningar till en skolledarutbildning, som mannen själv sökt men fått avslag på.