Ny resa från Huddinge frågasätts

Ytterligare en utlandsresa ifrågasätts i Huddinge kommun. Nu gäller det en studieresa till USA för två år sedan som, likt den omtalade Japanresan, genomfördes utan att den först hade klubbats i någon politisk nämnd. Syftet med resan var bland annat studera ett integrationsprojekt och att knyta utbildningskontakter mellan Stockholmsområdet och USA.
Centerpartisten Bengt Nylander var en av dom som deltog i resan till USA. Han säger att han inte kände till om det hade tagits något beslut om resan eller inte och han anser det beklagligt att beslutsprocessen inte fungerade som den skulle. Själva resan var dock lyckad och hade ett stort värde för Huddinge kommun, säger Bengt Nylander. Oppostionsrådet, socialdemokraten Ann-Marie Högberg, ifrågasätter beslutsgången inför resan, men säger att det var stor skillnad mellan USA-resan och den till Japan i vinter. Resan till USA var väl känd i kommunen både före och efter och det fanns ett tydligt syfte som hade med den kommunala verksamheten att göra, säger Högberg.