Hållbar livsstil

Trådlös teknik skadlig eller inte

11 min

I hållbar livsstil handlar det om strålning från mobiltelefoner och trådlös teknik. Det här är ett omdiskuterat ämne där viss forskning visar på stora hälsorisker medan annan forskning inte visar på någon större fara för hälsan.

Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen, på kort eller lång sikt.
Lennart Hardell är överläkare och  forskar om hjärntumörer och trådlösa telefoner vid onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.Torsten Augustsson är utredare och sakkunnig på Strålsäkerhetsmyndigheten som alltså är den myndighet i Sverige som har ansvar för att skydda allmänheten från skadliga effekter av strålning, inklusive strålning från trådlös teknik. De lyder under regeringen och de ska alltså arbeta pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden...

Camilla Essencia är inspiratör i Hållbar livsstil och ger sin syn på problematiken: