Åtal för spritsmuggling

En norsk medborgare i 30-års-åldern har åtalats för spritsmuggling, sedan polisen påträffat närmare 7.000 liter sprit i ett fritidshus som mannen ägt i Forshaga.
I hemlandet Norge har mannen tidigare dömts för spritsmuggling och fyndet i Forshaga gjordes efter larm från den norska polisen. Den sprit som hittades i värmlandskommunen tros komma från Estland och skulle av allt att döma smugglas in i Norge.